BELO BLATO

 

 

Smešteno na obodu Carske bare, 25 km udaljeno od Zrenjanina, u okruženju vodotokova Tise, Begeja i trščanih ritova nalazi se selo Belo Blato, koje zbog svoje neobičnosti sve više privlači pažnju ljubitelja seoskog turizma i prirode.

 

Sa oko 1100 stanovnika Belo Blato predstavlja jedinstveni konglomerat nacija, jezika i kultura. Pretežno naseljeno Slovacima i Mađarima, ali i Bugarima, Srbima i predstavnicima drugih naroda.

 

Za Belo Blato se kaže da je kolevka trskarstva u Srbiji. Više od polovine meštana Belog Blata, bavi se poslovima u vezi sa trskom, gotovo celokupna proizvodnja trske odlazi na inostrana tržišta.

 

U selu postoji Etno-centar edukativnog karaktera, koji se sastoji od etno-kuće sa okućnicom, učionice i suvenirnice.

 

IZLETI

 

 

ZRENJANIN

 

 

CARSKA BARA

 

 

BELO BLATO

 

 

BANJA RUSANDA