CARSKA BARA

 

 

10 km od Zrenjanina, blizu puta Zrenjanin – Beograd. Prirodni rezervat retkih vrsta ptica. Sa oko 240 vrsta, područje upisano u UNESKO-vu listu močvarnih područja od međunarodnog značaja.

 

Neke od retkih vrsta ptica koje se ovde mogu videti:

orao belorepan,

eja močvarica,

livadska eja,

kobac,

mišar,

čaplja kašikara

 

IZLETI

 

 

ZRENJANIN

 

 

CARSKA BARA

 

 

BELO BLATO

 

 

BANJA RUSANDA